Pla de cales del Parc de Bombers de la Vall d’Hebron

L’Ajuntament de Barcelona ens va adjudicar, fa uns mesos, la realització del Pla de Cales, la Direcció de les Obres d’Execució de les mateixes, i l’Informe final posterior. Aquest procés, que va iniciar-se a finals del 2019, però que es va allargar-se molts mesos per haver-se de treure’s a concurs l’Execució de les Cales; i el seu objectiu era tenir coneixement tècnic de les preexistències de l’estructura dels tres soterranis de principis dels 90, per tal de construir una Torre de Pràctiques de 8 plantes d’altura i, per tant, amb unes exigències tensions elevades sobre l’estructura existent.
D’aquest nou projecte de la Torre, se n’ha fet el concurs públics les darreres setmanes i actualment se n’està redactant el Projecte.

Altres entrades