Consolidació de l’Hospital Universitari de Vic

No items were found matching your selection.

 

Obra: Informe de solidesa de l’edifici principal de l’Hospital de Vic i disseny d’una coberta lleugera per l’aparcament dels treballadors (Osona, Barcelona)

Descripció: Després de l’aparició d’esquerdes en el sotacoberta de l’edifici principal i que comporten perill evident de despreniments, es decideix fer un informe de solidesa per saber-ne les causes i proposar-ne solucions. Es troben els motius principals i s’actua puntualment sobre ells, solucionant de forma total el problema, s’assegura la façana i es cobreix amb un logotip de gran format

Promotor: Consorci Hospitalari de Vic

Missió: Redactors del projecte d’estructures

Fases Projecte: 2014/16 | Fases d’Obra: 2014/16


Altres projectes