Rehabilitació parcial del Monestir de Sant Cugat del Vallès

 

Obra: Rehabilitació parcial del Monestir de Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona). Bé Cultural d’Interès Nacional – BCIN

Descripció: Rehabilitació del sector sud de l’església del Monestir, després de dècades sense manteniment, especialment malmesa la pedra de la façana i els remats de la coberta. S’han consolidat els murs, corregit desperfectes i segellat junts, impermeabilitzat els remats, i corregit actuacions que deslluïen el gran valor patrimonial de l’edifici. A més, s’han executat tots els preparatius necessaris en els finestrals per tal que es puguin completar els vitralls

Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Missió: Coautors Projecte de Rehabilitació i Direcció d’Obra (Direcció d’Execució: Núria Vilaplana)

Projecte: 2018 | Obra: 2019/20


Altres projectes