Començar la casa per la teulada

En la gran majoria de projectes, la teulada esdevé el remat o culminació del projecte. O, si més no, és la primera feina després de completar l’estructura portant de l’edifici, així es “treuen aigües fora” i el constructor treballa sota cobert ja des de l’interior de l’edifici.

La particularitat d’aquest projecte -un petit mas vallesà, fent cantonada- en el qual només s’intervenia en alguna petita modificació estructural, nova escala i coberta, ha fet que, precisament la coberta, ha estat la primera en ser substituïda.

Un mal disseny de la coberta inicial amb una molt mala estratègia d’evacuació d’aigües contra les mitgeres veïnes, va provocar la contínua entrada d’aigua cap bigues de fusta, provocant una gran degradació de les bigues i la zona de suport. Conseqüentment, els murs de fàbrica de maó massís i morter de calç, s’han anat degradant, necessitant un lligat superior que hem aprofitat per escollir la tipologia de semi-biguetes de formigó pre-tesat amb congrenys perimetrals per donar monolitisme i trava a tota l’estructura.

A partir de demà, dia de l’esperat formigonat, podrem procedir a una de les tradicions més arrelades a la nostra terra, com és la de “penjar la Senyera” a la part més alta de l’edifici, com a símbol de coronació del projecte. El més estrany del cas és que sigui només uns pocs dies després del seu inici d’obra, tot i que és el que té “començar la casa per la teulada”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *