Formigonat sostre a La Sagrera

El projecte de “La Torre de La Sagrera” d’IFarquitectos és un projecte de rehabilitació integral que, malgrat no té una gran superfície, té un enorme ventall de particularitats i solucions especials que el fan un projecte molt complert. En aquest edifici s’hi han fet troballes sorprenents i hi ha hagut imprevistos de tot tipus que han afectat molt directament les solucions estructurals que hem anat treballant i proposant al llarg del projecte i l’obra.

Una troballa agradable va ser el sostre del soterrani, construït amb biguetes d’ala estreta de la casa Torras, i volta de dues capes maó pla amb morter de calç. Les biguetes d’ala estreta són molt habituals a la capital barcelonina i especialment a l’Eixample, on s’hi concentren milions de metres quadrats d’aquesta tipologia de sostre. També es troben, però, a alguns edificis de l’àrea metropolitana degut a la seva fabricació autòctona. Aquestes biguetes es caracteritzen per tenir una proporció de base i altura diferents a les biguetes més generalitzades i, concretament, per tenir una base més estreta que la mateixa bigueta normalitzada, d’aquí el seu nom, i van ser comercialitzades per en Torras i Guardiola durant el darrer quart del segle XIX i el primer del XX, sent considerades de valor patrimonial tècnic alt.

Malauradament, com es mostra en la imatge, el seu mal estat de conservació amb greus exfoliacions i pèrdua de secció resistent, va fer impossible la seva conservació, reparació o reforç, i es va optar per un sostre de formigó amb la suficient resistència al foc requerida pel nou ús públic -en tractar-se d’un soterrani amb maquinària d’un edifici de pública concurrència- i que proporciona un monolitisme i efecte de trava molt grans per assegurar el seu manteniment futur.

Aquesta setmana s’ha formigonat, assegurant recobriments i resistències exigides, i s’espera que d’aquí unes setmanes pugui lluir la seva millor versió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *