Substitució sostre de fusta

Segueixen les obres de consolidació estructural del mas vallesà que estem rehabilitant, i que consisteixen en la substitució funcional del sostre de planta baixa, amb bigues de fusta molt malmeses per un sostre de nova execució. S’ha aprofitat l’obra per canviar l’escala d’accés a la primera planta per aprofitar millor l’espai interior, malgrat no s’han modificat les estances ni la distribució originals, i per fer solera nova sota paviment, per tal d’evitar la presència d’humitats continuades a l’interior de l’habitatge, a la vegada que s’han aïllat tèrmicament les parets perimetrals de mamposteria i fàbrica ceràmica massissa i la pròpia solera, per un ús més eficient de l’energia de l’edifici.

En el moment d’haver de formigonar, per necessitat, la solera sota paviment, es va fer també un nou circuït de “presa de terra” per reforçar l’existent que no acabava de funcionar prou eficientment.

Quan acabi aquest intervenció, aquest tradicional mas tindrà la seva millor cara exterior, sent, a més, eficient i confortable pels seus propietaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *