Tram final Obres Castell de Calonge

Encarem el tram final de les Obres de la Segona Fase de nous accessos i comunicacions, i adequació final dels espais del Castell de Calonge, edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Les obres d’aquesta fase han consistit en dos nous nuclis d’escala, amb les corresponents alteracions estructurals, la millora d’una escala existent, l’adequació de la sala gran del pati d’armes i de la seva coberta, ara accessible, la connexió del castell amb l’edifici de cultura i la finalització de la sala central gòtica.

Es preveu que la fase es finalitzi abans de vacances!

Promotor: Ajuntament de Calonge

Projecte i Direcció d’Obra: J. M. Esquius i J. Payola

Amidaments / Pressupost i Direcció Execució: N. Vilaplana

Coordinació Seguretat i Salut: A. Imbert