Acabem l’obra del Paraguas

La setmana passada vam finalitzar les obres de rehabilitació del “Paraguas” de Pola de Siero (Astúries). Un extraordinari edifici de l’enginyer Ildefonso Sánchez del Río que requeria una intervenció urgent des de fa anys, en el que vam participar juntament amb BBG i Smart Engineering, i que ha suposat afegir uns gruixos de formigons especials amb fibres per donar-li major gruix i massa, fer-lo més estable davant el potent vent del nord, i millorar les condicions generals de l’estructura, aprofitant la precisió dels programes de càlcul que en aquell temps no tenien.

L’edifici és 100% estructura. Tot ell col·labora en la pròpia estabilitat. De forma similar a un embut -més que a un paraigües- de 40m de diàmetre i uns 1300m2 de superfície, es resol amb 8 nervis de 20m de longitud, sortint en voladís des d’un massissat central on s’acumula l’aigua de la pluja. La distància entre nervis, que a l’extrem arriba a superar els 15m, es cobreix amb una llosa de 4,5cm de gruix amb un sol armat a la cara inferior. La seva forma de catenària entre nervis -com si d’un llençol sobre un estenedor es tractés- crea un efecte de posttesat sobre el sistema que, en voler descendir per deformació gravitatòria, fa aparèixer una oposició al propi descens. A major deformació, major oposició. A major càrrega sobre la coberta, major oposició. Tot plegat acompanyat de progressives reduccions d’esforços als nervis.

Una estructura increïble que, afortunadament, perdurarà durant unes dècades més!