Finalitzem Obres Can Batlló

Després de 12 mesos d’obres i una cinquantena de visites d’obra “oficials”, finalitzem la nostra participació activa en les obres de rehabilitació dels Blocs 7 i 14 de Can Batlló per acollir l’Escola de Mitjans AudioVisuals de Barcelona (EMAV), que es van iniciar l’abril del 2017 i que es preveu que s’allarguin encara un any més.

La nostra participació s’ha concentrat en la fase prèvia d’enderrocs, consolidació estructural i construcció de nous altells, encavallades, i reforma intengral de l’edifici annex, dedicat a accessos, comunicacions i serveis generals de l’edifici… en els que els processos constructius han estat complexos pel solapament de molts d’ells en punts delicats  i compromesos de l’estructura existent. Actualment l’estructura està pràcticament finalitzada però queda molta feina d’equipament i acabats en gran part de l’edifici.

El projecte, redactat per l’arquitecte Josep Maria Julià, amb el suport de MOR Arquitectura Tècnica -i amb les col.laboracions d’AT3 Oller-Peña en el Project Management i control econòmic, de TDI Enginyers com a especialistes en Instal·lacions i el nostre equip com a especialistes en Estructures- va ser un concurs de l’Ajuntament de Barcelona en la que la nostra proposta va resultar guanyadora el 2015.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.