Rehabilitació Castell de Calonge

Seguim amb les obres de rehabilitació i consolidació estructural del Castell de Calonge, al Baix Empordà, considerat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Les obres se centren en la millora de comunicacions interiors del recinte, amb la construcció de tres escales, i diversos enderrocs parcials de tancaments que possibilitaran el pas entre estances, permetent gran quantitat d’usos en el seu interior.

L’actuació estructural se centra en la consolidació dels elements afectats, el disseny de les noves estructures d’escala per tal que siguin autosuficients i que la seva construcció no sigui perjudicial pels elements patrimonials existents.

A les imatges: Enderroc i estintolament d’un mur de P2 i construcció d’escala central de dos pisos; construcció d’una escala a l’edifici de cultura, embeguda dins dues encavallades metàl.liques per evitar sobrecarregar les voltes existents inferiors; modificació d’una escala metàl.lica de cargol existent.

Es preveu que les obres estiguin totalment enllestides el proper mes d’abril.

Promotor: Ajuntament de Calonge

Projecte i Direcció d’Obra: J. M. Esquius i J. Payola

Amidaments / Pressupost i Direcció Execució: N. Vilaplana

Coordinació Seguretat i Salut: A. Imbert

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *