L’Estudi Geotècnic, petita gran inversió

No fa encara gaires anys, l’Estudi Geotècnic no era obligat de fer en la construcció d’un edifici. Per experiència se sabia aproximadament a quina cota i quin sistema de fonamentació era el més adequat per cada regió i tipologia d’edifici, però la imprecisió i possibles futures patologies d’assentaments eren molt habituals. Però les coses han canviat molt, en aquest sentit. La geotècnia ha esdevingut una especialització que té un gran impacte en l’arquitectura, i que no es pot obviar, sobretot per l’alt percentatge de pressupost de l’obra que suposa el contacte de l’edifici amb el terreny: els fonaments!

L’Estudi Geotècnic és un informe que descriu amb dades geològiques i tècniques les característiques del subsòl, i que determina unes resistències de càlcul i unes recomanacions de fonamentacions per un tipus concret d’edifici.

Contràriament al que molta gent pensa, és una petita inversió que, ben orientada, pot suposar un gran estalvi i optimització de l’estructura i fonamentació d’un edifici. I és que, un especialista ben orientat, pot donar una enorme quantitat d’informació molt direccionada i de gran precisió que pot ajudar a afinar, i molt, el càlcul i dimensionat d’uns fonaments.

És recomanable, a més, tenir aquesta informació a l’inici del projecte, ja que la tipologia de la fonamentació pot condicionar, i condiciona, la tipologia de l’estructura que suporta l’edifici. Aquesta estructura pot dependre també, del tipus d’ús de l’edifici, de les distribucions d’espais i un llarg etcètera, de manera que és preferible tenir aquests condicionants el més aviat possible. Sobretot en edificis de major dimensió i/o complexitat.

A més, en el moment que es pren la decisió de realitzar un estudi geotècnic, és adequat fer un petit estudi/llistat del que es pretén estudiar o conèixer, i depenent dels casos ampliar els paràmetres o profunditat d’estudi respecte els mínims que exigeix la norma, snese que això representi un gran sobrecost. Cal que aquest informe final, sigui el màxim representatiu del terreny que sustentarà el nostre edifici, i és una fase vital on no ens la podem jugar, ja sigui en obra nova o rehabilitació o ampliació d’un edifici existent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *