Obres ampliació Deixalleria Municipal

Aquest nou “curs professional” l’hem iniciat amb les obres de l’Ampliació de l’edifci de la Deixalleria Municipal, de Palau-solità i Plegamans. El projecte -desenvolupat i entregat durant el primer trimestre d’aquest any 2017- preveu l’ampliació del cobert existent per poder destinar una major capacitat de l’equipament al reciclatge d’electrodomèstics, entre d’altres millores.

En la majoria de casos, els electrodomèstics es llencen per petites avaries la reparació de les quals acostuma a costar aproximadament el cost d’un electrodomèstic nou. La construcció d’un nou taller de reparació, farà possible que es puguin “reutilitzar” gran part dels electrodomèstics que arriben a la deixalleria, i en cas que no sigui així, aprofitar-ne les seves peces per a altres reparacions.

Amb aquesta inversió, la Regidoria de Medi Natural i Gestió Ambiental aposta, d’una forma clara, per un dels principis clau de la Gestió de Residus, consistent en la “llei de les 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar” per tal de minimitzar la generació de residus finals que són els que malmeten el Medi Ambient. Amb aquest projecte, s’inverteix en la “reutilització” amb la idea de reduir el residu final no aprofitable.

Adjunt en aquest escrit podeu trobar imatges de les obres i imatges virtuals del projecte, amb una simulació del nou taller interior i una altra amb l’edifici final.