Obrir una porta, tot un risc

Un dels fets més habituals en una reforma interior és la redistribució d’alguns espais per adaptar-los a les noves necessitats i modes. Són habituals enderrocs d’envans per obrir la cuina al menjador, unir habitacions de petita dimensió, incloure safareig a la cuina… Totes aquestes modificacions requeriran un permís menor, i en el pitjor dels casos amb la supervisió d’un arquitecte o tècnic competent.

Un element restrictiu en qualsevol reforma interior és l’estructura de l’edifici en el que actuem, que en funció del tipus que sigui permetrà més flexibilitat d’espais, més opcions i possibilitats. La majoria de vegades, però, el marge d’actuació és reduït, i com que una reforma comporta un cost pels propietaris i unes obres a casa amb molèsties provisionals poc agradables, és recomanable intervenir puntualment sobre l’estructura per aconseguir uns resultats que satisfacin a tothom. En aquests casos, es requereix un projecte de reforma visat i signat per un arquitecte, que es farà responsable del nou funcionament de l’estructura.

Una actuació a mig camí entre les anteriors, és la que suposa obrir o ampliar una porta o forat de pas en un mur de càrrega. És comú considerar aquesta actuació com a menor –per la reduïda obra i dimensions de l’actuació- però és precisament tot el contrari. És una intervenció a una estructura portant que suposarà la modificació del descens de càrregues a través del mur, i pot suposar –segons el cas- un augment de tensions al propi mur o al fonament, que poden provocar el desplaçaments parcials o l’aparició d’esquerdes, provocant trencament de rajoles, canonades i un llarg etcètera de patologies derivades.

Una nova obertura, per petita que sigui, mal situada i sense anàlisi previ, pot arribar a suposar una situació de col.lapse d’un edifici. Cal tenir molta cura, especialment en edificis plurifamiliars, cosa que ens ha portat a iniciar una línia d’investigació a la UPC sobre aquesta temàtica. És un cas de tanta importància, que alguns ajuntaments –com el de Barcelona- demana un document firmat per tots els veïns d’un mateix bloc de pisos, quan algun veí vol obrir alguna porta o enderrocar un tram de mur, ja que és l’actuació que amb menor intervenció, més mal es pot fer a l’estructura de l’edifici, de manera que comporta un risc elevat i és el gran desconegut de les reformes.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *